Japán ige ta-forma teszt (Eddig vizsgázott 3580 ember)

>> Válaszd ki az ige ta-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 聞く (きく)
2. 急ぐ (いそぐ)
3. 消す (けす)
4. 借りる (かりる)
5. 乗り換える (のりかえる)
6. 入れる (いれる)
7. 遊ぶ (あそぶ)
8. 見る (みる)
9. 飲む (のむ)
10. 帰る (かえる)

További olvasnivalók

További videók