Japán ige ta-forma teszt (Eddig vizsgázott 1996 ember)

>> Válaszd ki az ige ta-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 飲む (のむ)
2. 吸う (すう)
3. 出かける (でかける)
4. 終わる (おわる)
5. 降りる (おりる)
6. 買う (かう)
7. 迎える (むかえる)
8. 浴びる (あびる)
9. 手伝う (てつだう)
10. 借りる (かりる)

További olvasnivalók

További videók