Japán ige te-forma teszt (Eddig vizsgázott 2690 ember)

>> Válaszd ki az ige te-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 辞める (やめる)
2. 降りる (おりる)
3. 点ける (つける)
4. 有る (ある)
5. する
6. 飲む (のむ)
7. 送る (おくる)
8. 乗り換える (のりかえる)
9. 終わる (おわる)
10. 迎える (むかえる)

További olvasnivalók

További videók