Japán ige csoportosítás teszt (Eddig vizsgázott 1955 ember)

>> Válaszd ki a megfelelő csoportot!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 降りる (おりる)
2. 出る (でる)
3. 疲れる (つかれる)
4. 帰る (かえる)
5. 見る (みる)
6. 寝る (ねる)
7. 見せる (みせる)
8. 撮る (とる)
9. 送る (おくる)
10. 開ける (あける)

További olvasnivalók

További videók