Hogyan kell japánul múltidőben beszélni

A japán igeragozás szabályai nem túl bonyolultak. A bizonyos szerkezetek megtanulásához viszont szükséged lesz japán igék csoportosításának módjának elsajátítására. Ami talán kissé nehezebb az az hogy ezeket az igéket egyszerű alakban nem használhatod akkor amikor idegennel vagy a feletteseddel beszélsz. A következő néhány bekezdésben bemutatom a japán igék egyszerű, valamint udvarias múltideji ragozását.

A ta-forma alapvetően a japán igék múlt idei alakjának felel meg.


Aki esetleg tisztában van az angol nyelv nyelvtanával annak számára jó hír lesz az, hogy a japán nyelvben viszonylag kevés igeidő van. A múlt időt természetesen gyakran használják akkor amikor például egy történetet mesélnek el.

Először az ismétlés kedvéért felsorolnám japán igék csoportosításának szabályait:

 • Szabály 1: Azok az igék, amelyek nem る(ru)-re végződnek az egyes csoportba tartoznak.
 • Szabály 2: Azok az igék, amelyek る-re végződnek, és magas hang (e,i), vagyis magas hangot tartalamzó hiragana áll a る előtt, a kettes csoportba tartoznak.
 • Szabály 3: Azok az igék, amelyek る-re végződnek, és mély hang áll a る-előtt szintén az egyes csoportba tartoznak.

A csoportosítás fontosságáról már írtam akkor, amikor az úgynevezett te-formát(て形) mutattam be. A következő ragozási formát ta-formának(た形) hívják. Úgy gondolom a két ragozás nevének hasonlósága meglehetősen szembeötlő. És igen! Jó hírem az, hogy te-forma és a ta-forma majdnem pontosan ugyan az. Azok akik gyorsan szeretnének tanulni, megtanulhatják először a te-formát és minden egyes szabályban a て hiraganát た hiraganával helyettesítve már meg is kaphatják a ta-formát is.

A ta-forma alapvetően a japán igék múlt idei alakjának felel meg. Azonban ajánlom, hogy az olvasó ne úgy tanulja meg mint egyszerű múlt idejű alak, hanem úgy mint ta-forma, hiszen a későbbiekben, amikor bonyolultabb Japán nyelvtani szerkezeteket magyarázok gyakran fogok hivatkozni a ta-formára.

A ta-forma ragozási szabályai:

 • Az egyes ragozású igék ta-formájának képzése: Az utolsó hiraganát az alábbi szabályok szerint kell megváltoztatni:
 • る、う、つ ー> った
 • む、ぶ、ぬ ー> んだ
 • ぐ ー> いだ
 • す ー> した
 • く ー> いた

Például:

 • 送る(おくる)(elküldeni) ー 送った 
 • 買う(かう) (venni)ー 買った 
 • 打つ(うつ) (megütni)ー 打った 
 • 飲む(のむ) (inni)ー 飲んだ 
 • 死ぬ(しぬ) (meghalni)ー 死んだ 
 • 脱ぐ(ぬぐ) (levenni)ー 脱いだ 
 • 貸す(かす) (kölcsönadni)ー 貸した 
 • 書く(かく) (írni)ー 書いた 

 • A kettes ragozású igék ta-formájának képzése: Az ige végén álló 'る'-t 'た' -val kell helyettesíteni

Például:

 • 食べる(たべる) ー 食べた(enni)

 • A hármas ragozású igék ta-formájának képzése:
 • する ー した
 • 来る (くる) ー 来た (きた)
Olvass még >> A lóversenyek története Japánban

Most pedig nézzünk néhány mondatot, amelyben múltidejű japán ige ragozás használok. ( Az adott ige csoportja a zárójelben található)

 • 友達(ともだち)はメールを送った「1」。
 • A barátom elküldte a levelet。
 • 私(わたし)はアイスを買った「1」。
 • Vettem egy jégkrémet。
 • 母(はは)はワインを飲んだ「1」。
 • Édesanyám bort ivott。
 • 父(ちち)は本(ほん)を書いた「1」。
 • Édesapám könyvet írt。
 • ピーターはりんごを食べた「2」。
 • Péter almát evett。
 • 僕(ぼく)は宿題(しゅくだい)をした「3」。
 • Megcsináltam a leckét。
 • 妹(いもうと)は昨日(きのう)来た「3」。
 • A húgom tegnap jött。

Ezeket a mondatokat használhatod barátaiddal valamint rokonaiddal szemben. Azonban minden udvariassági tartalomtól mentes, ezáltal nem használhatod ismeretlen emberrel vagy feljebbvalóddal szemben.

A következőekben megmutatom mi a teendő akkor, amikor múltidőben szeretnél udvariasan japánul beszélni. A jelen idejű udvarias japán igeragozásról már egy előző nyelvtani anyagban beszámoltam. Ha esetleg nem lennél tisztában az előző cikkem tartalmával mindenképpen azt ajánlom, olvasd át azt.

Udvarias múltidejű japán ige ragozás:

 • Szabály: Változtasd meg az ige "masu(ます)" alakját az alábbi szabály szerint:
 • ます → ました

És most nézzünk néhány példát ( Az adott ige csoportja a zárójelben található):

 • menni: 行(い)きます → 行きました「1」
 • inni: 飲(の)みます → 飲みました「1」
 • elküldeni: 送(おく)ります → 送りました「1」
 • írni: 書(か)きます → 書きました「1」
 • enni: 食(た)べます → 食べました「2」
 • aludni: 寝(ね)ます → 寝ました「2」
 • elfelejteni: 忘(わす)れます → 忘れました「2」
 • megcsinálni: します → しました「3」
 • jönni: 来(き)ます → 来ました「3」

Végezetül bemutatok nektek egy néhány mondatot amelyet idegen illetve feljebbvaló cselekvésének leírására vagy udvarias beszéd módban való beszédre lehet használni ( Az adott ige csoportja a zárójelben található):

 • 友達(ともだち)はメールを送りました「1」。
 • A barátom elküldte a levelet。
 • 私(わたし)はアイスを買いました「1」。
 • Vettem egy jégkrémet。
 • 母(はは)はワインを飲みました「1」。
 • Édesanyám bort ivott。
 • 父(ちち)は本(ほん)を書きました「1」。
 • Édesapám könyvet írt。
 • ピーターはりんごを食べました「2」。
 • Péter almát evett。
 • 僕(ぼく)は宿題(しゅくだい)をしました「3」。
 • Megcsináltam a leckét。
 • 妹(いもうと)は昨日(きのう)来ました「3」。
 • A húgom tegnap jött。
Olvass még >> Hány japán karaktert kell megtanulnom
Végigmegyek az online ta-forma teszten!További olvasnivalók

További videók