Szószedet Charles Dickens Két ​város regényéből avagy készüljünk az angol nyelvvizsgára

"Derüs napok jártak, de viharosak is. Ez a Bölcseség kora volt, de a Balgaságé is. A Hit korszaka volt ez, de a Hitetlenségé is. Világosság napjai voltak ezek, de a Sötétségé is. A Remény tavasza virult és Kétségbeesés fergetege is dühöngött. Mindent reméltünk és semmit sem reméltünk. A Mennyekbe mentünk egyenest, az ellenkező irányt is követtük – szóval, a kor annyiban hasonlitott a mostanihoz, hogy leglármásabb szavu ismerői Jó és Gonosz tekintetében csakis felsőfokban nyilatkoznak róla." -- írja Charles Dickens.

Szószedet Charles Dickens Két város regénye című műből azoknak, akik választékos angol nyelvet szeretnének elsajátítani


A francia forradalmat megelőző és követő évekről olvashatunk a könyvben, mindez fűszerezve az ember kegyetlenségével, bosszúvágyával és vérszomjával. Az első laptól az utolsóig, hihetetlen feszültség uralkodik. Nyomasztó, az emberiséget a legszebb és a legocsmányabb oldaláról láttatja. Kontrasztok a végletekig kiélezve.

A következőkben összegyűjtöm a könyvben szereplő bonyolultabb kifejezéseket, amelyeket, az oldalon megtalálható tesztek segítségével gyakorolhatok. A lista folyamatosan bővül, ezért javaslom, hogy gyakran látogassatok el az oldalra.

 • fettered - megbilincselt, megbéklyózott
 • downtrodden - elnyomott, leigázott
 • fetched - elhozott
 • attained -elért, megszerzett
 • elusive - csalóka, bizonytalan
 • fecund - termékeny
 • dour - szigorú, morcos, makacs
 • salvational - megmentő, üdvözítő
 • awry - ferde
 • wager - fogad, megtesz
 • cannily - óvatos
 • myriads - számtalan
 • ignoble - aljas
 • stilted - mesterkélt
 • plodding - gürcölés
 • perch - kakasülő
 • cutlass - vadászkés
 • hardihood - ellenállóképesség
 • vexed - mérgelődő
 • canter - könnyű vágta
 • sublime - fölényes
 • eddying - örvénylő
 • stooped - görnyedt
 • cocked - részeg
 • emaciated - lesoványodott
 • hoof - pata, láb
 • soliloquy - monológ
 • curtly - kurtán
 • unfathomable - kifürkészhetetlen
 • perplexed - meghökkent
Ha szeretnéd megtanulni ezeket a szavakat, kattints ide!

Forrás: Charles Dickens - A Tale of Two CitiesTovábbi olvasnivalók

További videók