• 2016-07-19 9327
  • Az első japán mondatok megalkotása során fontos, hogy az igéket a megfelelő ragozott alakban használd. A későbbi szerkezetek elsajátításakor is elenge...

  • 2016-04-09 3070
  • A japán igeragozás szabályai nem túl bonyolultak. A bizonyos szerkezetek megtanulásához viszont szükséged lesz japán igék csoportosításának módjának e...

  • 2016-03-15 4170
  • Ha szeretnél udvariasan megkérni valakit valamire japánul vagy összekapcsolni két tagmondatot akkor ez a cikk neked való. Továbbiakban azt is isme...

Nyelvtan
Kifejezések
Oktatókártyák

További olvasnivalók

További videók