Japán ige ta-forma teszt (Eddig vizsgázott 13786 ember)

>> Válaszd ki az ige ta-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 入れる (いれる)
2. 手伝う (てつだう)
3. 終わる (おわる)
4. 見る (みる)
5. 浴びる (あびる)
6. 寝る (ねる)
7. 送る (おくる)
8. 迎える (むかえる)
9. 分かる (わかる)
10. 買う (かう)

További olvasnivalók

További videók