Japán ige ta-forma teszt (Eddig vizsgázott 10471 ember)

>> Válaszd ki az ige ta-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 泳ぐ (およぐ)
2. 辞める (やめる)
3. 急ぐ (いそぐ)
4. 出かける (でかける)
5. 分かる (わかる)
6. 閉める (しめる)
7. 点ける (つける)
8. 終わる (おわる)
9. 見せる (みせる)
10. 会う (あう)

További olvasnivalók

További videók