Japán ige ta-forma teszt (Eddig vizsgázott 3852 ember)

>> Válaszd ki az ige ta-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 会う (あう)
2. 急ぐ (いそぐ)
3. 来る (くる)
4. 辞める (やめる)
5. 疲れる (つかれる)
6. 寝る (ねる)
7. 飲む (のむ)
8. 見せる (みせる)
9. 送る (おくる)
10. 浴びる (あびる)

További olvasnivalók

További videók