Japán ige te-forma teszt (Eddig vizsgázott 19853 ember)

>> Válaszd ki az ige te-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 乗り換える (のりかえる)
2. 点ける (つける)
3. 買う (かう)
4. 有る (ある)
5. 帰る (かえる)
6. 行く (いく)
7. 分かる (わかる)
8. かける
9. 貸す (かす)
10. 降りる (おりる)

További olvasnivalók

További videók