Japán ige te-forma teszt (Eddig vizsgázott 14436 ember)

>> Válaszd ki az ige te-formáját!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 帰る (かえる)
2. 覚える (おぼえる)
3. 借りる (かりる)
4. 教える (おしえる)
5. 貸す (かす)
6. かかる
7. 見る (みる)
8. 分かる (わかる)
9. 入れる (いれる)
10. 終わる (おわる)

További olvasnivalók

További videók