Japán ige csoportosítás teszt (Eddig vizsgázott 3965 ember)

>> Válaszd ki a megfelelő csoportot!

Kövesd nyomon erdményeid

1. 開ける (あける)
2. 借りる (かりる)
3. 出る (でる)
4. 迎える (むかえる)
5. 貸す (かす)
6. 入れる (いれる)
7. 降りる (おりる)
8. 閉める (しめる)
9. かかる
10. 出す (だす)

További olvasnivalók

További videók